Wednesday, December 2, 2009

Why this expedition ?

ENG: It's a question a lot of people ask. So what drives me to do this one compared to the previous 5 expeditions ?

Generally speaking:

 • First I like to discover new environments, so a polar journey is new for me(well actually it is not a polar journey as I'll start roughly 3 km from the Arctic circle and go further south away from it.).
 • I like to switch environments. Jungle, desert, mountains, now cold places and later oceans or space.
 • New skills: I need to learn everything possible about polar journeys and techniques : nordic ski touring, hauling a sled or pulka, cooking in the cold, how to deal with the cold and frostbites, ... New gear, new techniques, new fun !
Why this expedition in Iceland?

 • Who doesn't want to visit Iceland, seriously ? anyone ?
 • I don't know much about polar-ski journeys and I expect to learn heaps from this adventure.
 • I have often been walking in the dark in my previous expeditions, always taking into account the date I was leaving to be able to count on my mistress (the moon) to help me with some extra light to progress safely and longer. I'm excited to have an almost full expedition in the dark.
 • I like to leave questions unanswered before leaving: how will I react in the dark and in the cold ? An expedition where you know exactly what will happen at a certain time is called a guided tour. I like to leave surprises and see how I will face every daily challenge.
 • FEAR. Am I nuts to go alone, in the dark and cold in extreme environment ? I believe that confronting my fears will help me to grow up and help me to find new resources that I can later share with people to help in their daily life. Fear is feeling that keeps you aware, awake, alert and help to avoid accidents by staying cautious. Being too confident means one is taking more risks  Exploration is also inside.
 • This expedition is about minimizing the maximum risk and answering this question: Can a young explorer make it unsupported across the country in all the above not so easy conditions? The only way to answer the question is to try. The only way to be successful is to work hard by being prepared and prepared to find solutions avoiding a rescue or a disaster.
 • As you can read in the goals, I'm really keen to work again with a scientist to perform cognitive tests and possibly other tests as well. More on this later when I'll get her proposal.
 • And of course, it's always nice trying to bag a world first into its pocket, right ? nothing wrong by being proud of what you do if you are successful.

Why now?

 • Iceland has been in the news since the major bank crisis and I'm sure talking about Iceland will possibly drive more tourists there. So I hope I can help the economy in a way and especially tourist who'll go outdoors and enjoy the vast wild landscape by going on a trek.
 • Most of the Icelanders want to join the European Union and IcelandAir announced last July that they'll start flying to and from Brussels from June 2010 onwards.
 • I've seen too much of the country in digital, I need to see it asap !
FRA: à traduire.


NL: Het is een vraag die veel mensen vragen. Wat drijft mij om dit te doen in vergelijking met de vorige 5 expedities?

In het algemeen:

* Ten eerste ondek ik graag nieuwe omgevingen, een polar reis is nieuw voor mij (nou ja eigenlijk is het niet een polar reis als ik ongeveer 3 kilometer zal starten vanaf de poolcirkel en verder richting het zuiden trek.).
* Ik hou ervan om van omgeving te wisselen. Jungle, woestijn, bergen, nu koude plaatsen en later de oceaan of de ruimte.
* Nieuwe vaardigheden: ik zou graag alles leren over polar reizen en technieken: Nordic Ski Touring, trekken met een slee of pulka, koken in de kou, hoe het best omgaan met de koude en frostbites, ... nieuw materiaal, nieuwe technieken, nieuwe fun!

Waarom deze expeditie in IJsland?

* Wie wil niet IJsland bezoeken, serieus? Iedereen toch?
* Ik weet niet veel over Polar-ski reizen en ik hoop veel te leren van dit avontuur.
* Ik heb vaak gewandeld in het donker in mijn vorige expedities, altijd rekening houdend met de datum waarop ik zou vertrekken om zo te kunnen rekenen op mijn mistress (de maan) om mij te helpen met wat extra licht om veiliger vooruit te geraken. Ik kijk er naar uit om een (bijna) volledige expeditie in het donker te gaan doen.
* Ik laat graag vragen onbeantwoord voor ik vertrek: hoe moet ik reageren in het donker en in de kou? Een expeditie waar je precies weet wat er zal gebeuren op een bepaalde tijd heet een rondleiding. Ik hou van verrassingen om zo te zien hoe ik elke dag weer aan uitdaging word geconfronteerd.
* BANG ZIJN. Ben ik zot om alleen te gaan, in het donker en koud in een extreme omgeving? Ik denk dat het confronteren van mijn angsten mij zal helpen in het zoekn naar nieuwe middelen die ik later zou kunnen delen met mensen en gebruiken om mensen te helpen in hun dagelijks. Angst is het gevoel dat u alert en wakker houdt en u daarbom ook helpt bij het voorkomen van ongevallen door voorzichtig te blijven. Het hebben van te veel vertrouwen leidt naar het nemen van meer risico’s.

* Deze expeditie is over het minimaliseren van het maximale risico en het beantwoorden van deze vraag: Kan een jonge verkenner het land doorkruisen in al de bovengenoemde niet zo makkelijke omstandigheden? De enige manier om de vraag te beantwoorden is om te proberen. De enige manier om succesvol te zijn is hard werken door goed voorbereid te zijn en door bereid te vermijden dat er zich een reddingspoging of ramp voordoet.
* Zoals u kunt lezen in mijn sgoal, kijk ik er echt naar uit om weer te werken met een wetenschapper om cognitieve testen en eventueel ook andere tests uit te voeren. Meer over dit later, wanneer ik haar voorstel krijgen.
* En natuurlijk, het is altijd leuk om toch ergens de eerste ter wereld te zijn, niet? Er is niets mis met trots zijn op wat je doet als je succesvol bent.


Waarom nu?

* IJsland is in het nieuws geweest sinds de grote bank crisis en ik ben er zeker van dat praten over IJsland ervoor zal zorgen dat er meer toeristen naar toe gaan. Dus ik hoop dat ik op een manier de economie kan helpen en met name toeristen die graag van de outdoors genieten en van de uitgestrekte wilde landschap door een trektocht te maken.
* Het merendeel van de IJslanders zou graag behoren bij de Europese Unie en Icelandair kondigde in Juli vorig jaar aan dat ze zullen beginnen met het vliegen naar en van Brussel vanaf Juni 2010.
* Ik heb te veel digitable beelden gezien van Ijsland en het wordt hoog tijd dat ik het in het echt zie!

No comments: