Monday, January 11, 2010

Science has joined in

ENG: I had a few emails today with Cécile Vallet, she's very keen again to work with me. She's developing the study research to do during this expedition. She said she could count on me to undergo a lot of tests as I was a good labrat for experiments, assiduous, serious and smiling. The smile will probably fade away in the dark cold whiteouts but that's part of the experiment. I'm really longing on what she'll come up with as I asked to take blood samples to check how my body will break up. I checked the weather in Iceland and even if I'll have an average of 2-4 hours of sun per day, with the clouds, the average amount of light reaching the ground for the entire month of January is 6 hours. OMG!

FRA: à traduire


NL: Ik heb een aantal keer gemaild met Cécile Vallet vandaag, ze zou zeer graag terug met mij werken. Ze is studies aan het ontwikkelen voor tijdens de expeditie. Ze zei dat ze op mij kon rekenen om een groot aantal testen te ondergaan omdat ik een goede labrat voor experimenten ben: ijverig, ernstig en glimlachend. De glimlach zal waarschijnlijk verdwijnen in de donkere koude whiteouts maar dat is deel van het experiment. Ik ben echt benieuwd over de experimenten want ik heb gevraagd om bloedmonsters te nemen om te kijken hoe mijn lichaam zal reageren. Ik controleerde het weer in IJsland en zelfs als ik een gemiddelde van 2-4 uur zon per dag heb is, met de wolken, de gemiddelde hoeveelheid licht die de grond gedurende de maand januari bereikt ongeveer 6 uur. OMG!

Thursday, January 7, 2010

Dixie Dansercoer


ENG: I met Dixie Dansercoer today at his home. He give me a few tips and lots a books to read so I can boost my knowledge about polar travel but of course it won't replace experience on the field. For the Simpson desert trek, I received my gear 3 days before taking the plane to Australia, the Camwheel desert cart was ready and shipped also 3 days before leaving. My physical training was not more than 40 hours. But for Iceland, I'll need more training as in the cold gear breaks faster and I won't have much water supplies like in the desert so knowing how to use a stove is capital. The Iceland trek challenge I've set is very ambitious, even the unsupported summer part will be very challenging as I planned an average of 30km walking distance per day in a not so flat country. Like always, I know it's possible, I just have to find out if I can do it. World first expeditions are hard to prepare, hard on the spot but much more rewarding as they answer more questions.


Dixie told me about his new expedition idea and asked me to think about some ideas/concept that could help. We both want a new/special/different pulka/snowsled design for our purposes, which are different but sometimes creative visions of one problem can help to emerge a brilliant idea. I exited to find ideas for my problem and his'.

FRA: à traduire.


NL: Vandaag ontmoette ik Dixie Dansercoer bij hem thuis. Hij gaf mij een aantal tips en veel boeken om te lezen zodat ik meer kennis kan opdoen over polaire reizen, maar natuurlijk zal dit de ervaring opgedaan op het veld niet kunnen vervangen. Voor de Simpson woestijn tocht ontving ik mijn spullen 3 dagen dagen voordat het vliegtuig naar Australië vertrok, de Camwheel desert cart was ook klaar en werd ook 3 dagen voor vertrek verscheept. Mijn fysieke training was niet meer dan 40 uur. Maar voor Ijsland zal ik meer moeten oefenen omdat in de koude mijn spullen sneller zullen breken en omdat ik minder water zal hebben. Weten hoe je een kachel moet gebruiken is essentieel. De trektocht door Ijsland is een hele uitdaging. Zelfs tijdens het niet-ondersteunde zomer deel zal het een uitdaging worden omdat ik een gemiddelde van 30 km loopafstand per dag zal afleggen in een niet zo vlak land. Zoals altijd, ik weet dat het mogelijk is, ik moet gewoon weten of ik het kan. Nieuwe expedities zijn moeilijk te bereiden maar zijn zeker de moeite waard omdat ze veel vragen beantwoorden.
Dixie vertelde me over zijn nieuwe expeditie idee en vroeg me om na te denken over een aantal ideeën / concepten dat zouden kunnen helpen. We willen allebei een nieuwe / speciale / verschillende pulka / slee ontwerp voor onze doeleinden.